Intrec Sp. z o.o. realizuje umowę nr UDA-POPW.01.01.02-06-0040/20-00 o dofinansowanie projektu: „Intelligent Recruitment – mobilna i desktop’owa aplikacja umożliwiająca rekrutację online pracowników” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.  

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek aplikacji mobilnej umożliwiającej i ułatwiającej zdalną rekrutację pracowników. Aplikacja jest dedykowana w szczególności małym i średnim firmom, a dopiero w drugiej kolejności firmom dużym i specjalizującym się w rekrutacji. 

Rezultatem projektu jest technologia IntRec działająca mobilnie, która pozwoli rekruterom firm z różnych branż i różnej wielkości, wykonywać swoją pracę.

Wartość projektu: 1 .345 .768,00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 985 .235,00 PLN