Intrec Sp. z o.o. realizuje umowę nr UDA-POPW-01.01.02 o dofinansowanie projektu: „Inteligentna rekrutacja – mobilna i desktop'owa aplikacja umożliwiająca rekrutację online pracowników” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałania 1.1.2: Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.  

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek aplikacji mobilnej umożliwiającej i ułatwiającej zdalną rekrutację pracowników. Aplikacja jest dedykowana w szczególności małym i średnim firmom, jednak mogą z niej skorzystać również duże przedsiębiorstwa, jak i te specjalizujące się w rekrutacji. 

Rezultatem projektu jest technologia IntRec działająca mobilnie, która pozwoli rekruterom firm z różnych branż i różnej wielkości, wykonywać swoją pracę.

Wartość projektu: 1 .345 .768,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 985 .235,00 zł