Zasady i Warunki

Wstęp

Niniejsze Warunki wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki, na jakich sprzedajemy i świadczymy usługi za pośrednictwem tej witryny internetowej i aplikacji, www.intrec.io, net, pl lub intreccourses.net („Nasze witryny ”) oraz aplikacje Google i iOS IntRec dla rekruterów i kandydatów (nasze aplikacje). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków i upewnienie się, że je rozumiesz przed skorzystaniem z którejkolwiek z naszych witryn lub aplikacji. Będziesz musiał przeczytać i zaakceptować niniejsze Warunki podczas korzystania z naszych Usług. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków, nie będziesz mógł korzystać z Usług za pośrednictwem naszej Witryny lub Aplikacji.

Informacje o nas:

 1. Nasze strony internetowe 
 2. Właścicielem aplikacji i aplikacji IntRec Web jest IntRec sp z oo, KRS 0000791961. Ul. Szkolna 15, 20–124 Lublin, Polska

IntRec to firma, która opracowała w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do zawierania umów. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję (AI) do analizy, którzy są najlepszymi kandydatami do określonej pracy. Robimy to, analizując osobowość, emocje i kompetencje kandydatów (poprzez film) oraz ich zdolności umysłowe za pomocą testu przed zatrudnieniem.

Dostęp i korzystanie z naszych witryn i aplikacji

UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na korzystanie ze stron internetowych, aplikacji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrą wiarą, porządkiem publicznym, wykorzystaniem ruchu i teraźniejszością, bez powodowania lub groźby spowodowania szkody w naszych usługach lub ograniczania ich dostępności w sposób niezgodny z prawem, dyskryminujący , uprzedzony lub szkodliwy sposób.

Zabrania się korzystania z Witryny lub Usług w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów składających się z (lub powiązanych z) jakiegokolwiek oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, trojanów, robaków, keyloggerów lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego .

IntRec świadczy usługi rekrutacyjne w celu ukończenia kursów online, rozmów wideo, testów przed zatrudnieniem, oceny osobowości, aktualizacji umiejętności, analizy predyspozycji i innych programów związanych z rekrutacją. Informacje w naszej aplikacji i witrynach mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Własność witryny, aplikacji i treści

Wszystkie strony Witryn i Aplikacji oraz Treści i materiały oraz wszelkie udostępnione dokumenty do pobrania są własnością firmy IntRec. Zawartość Witryny i Aplikacji nie może być kopiowana, zmieniana ani modyfikowana bez zgody IntRec.

Musimy również poinformować, że własność praw własności intelektualnej do wszystkich treści, w tym zasobów graficznych i zdjęć zawartych na stronie internetowej, jest zawsze w posiadaniu i utrzymywaniu oraz, w stosownych przypadkach, przez autorów, którzy przekazali prawa komercyjnego wykorzystania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieuprawnione powielanie, komercjalizacja, publiczne udostępnianie, dystrybucja lub przekształcanie takich dzieł, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej podlegające karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z tym wskazujemy, że wyraźnie zabraniamy wszelkiego rodzaju komercyjnej dystrybucji danych, obrazów i zasobów graficznych uzyskanych na tej stronie internetowej bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy IntRec na piśmie.

Licencja na aplikację

IntRec zapewnia prawo do korzystania z naszych Aplikacji Google i IOS na zasadach niewyłącznych i niezbywalnych. Masz prawo do instalowania i korzystania z Aplikacji i oprogramowania na swoich urządzeniach. Nie możesz usuwać, zmieniać ani wyłączać żadnej z naszych treści bez zgody IntRec.

Aktualizacje oprogramowania

IntRec zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia dowolnej części naszego oprogramowania bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te będą miały na celu ulepszenie oprogramowania, usunięcie błędów lub stworzenie nowej wersji naszego oprogramowania. Jeśli nie zaktualizujesz oprogramowania, IntRec nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych lub poniesione przez Ciebie koszty pieniężne.

Treści stron trzecich

Mamy zewnętrznych dostawców treści; nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane przez naszych zewnętrznych dostawców. IntRec obiecuje w pełni weryfikować i regulować naszych zewnętrznych dostawców. Korzystając z naszych stron i aplikacji, zgadzasz się, że IntRec nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. IntRec oświadcza jednak, że podjął środki techniczne, w ramach swoich możliwości i stanu technologii, w celu zapewnienia działania SERWISU oraz uniknięcia obecności i przenoszenia wirusów i innych potencjalnie szkodliwych elementów na UŻYTKOWNIKÓW.

Zgoda kandydata

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych i określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, w których będę uczestniczyć (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Biuletyn 2018 pkt (1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych biometrycznych, w tym wizerunku twarzy i danych behawioralnych, w celach określonych w Polityce Prywatności w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, w których wezmę udział. W DANE BIOMETRYCZNE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO IDENTYFIKACJI UŻYTKOWNIKA W JAKIKOLWIEK  SPOSÓB (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażasz zgodę na kontakt w celu świadczenia usług rekrutacyjnych przez:

 • IntRec Candidate App i IntRec Candidate App Web
 • SMS na numer telefonu podany w moim profilu na IntRec Candidate App i IntRec Candidate Web App
 • E-mail podany w moim profilu w IntRec Candidate App i IntRec Candidate Web App

 

Zgoda firmy i rekrutera

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych i określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, w których będę uczestniczyć (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Biuletyn 2018 pkt (1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażasz zgodę na kontakt w celu świadczenia usług rekrutacyjnych przez:

 • Aplikacja IntRec Recruiter i aplikacja internetowa IntRec Recruiter
 • SMS na numer telefonu podany w moim profilu w IntRec Recruiter App i IntRec Recruiter Web App
 • E-mail podany w moim profilu w aplikacji IntRec Recruiter i aplikacji internetowej IntRec Recruiter

Wywiad wideo IntRec.

Wywiad wideo IntRec AI analizuje osobowość, emocje i kompetencje za pomocą własnych algorytmów AI, NLU, NLP i uczenia maszynowego

Kandydaci muszą pozwolić IntRec na nagranie, analizę i przechowywanie wideo rozmowy kwalifikacyjnej, a po jej przeanalizowaniu udostępnić rekruterowi związanemu z ofertą pracy.

Kandydaci wyrażają zgodę na przesłanie treści rozmowy kwalifikacyjnej do IntRec w celu udostępnienia rekruterowi. Rekruter będzie przeglądać i wykorzystywać przesłane treści wyłącznie w celach związanych z rekrutacją

Brak gwarancji zatrudnienia.

IntRec jest dostawcą rozwiązań rekrutacyjnych, a nie agencją zatrudnienia. IntRec nie daje żadnych gwarancji zatrudnienia. Zapewniamy Listę Idealnych Kandydatów, a za ostateczny wybór odpowiada rekruter.

IntRec nie gwarantuje, że każdy kandydat znajdzie pracę za pośrednictwem rozwiązania IntRec AI Recruitment.

IntRec Oferty pracy

Ceny są określone w aplikacji IntRec i aplikacji internetowej i są gwarantowane przez podany okres. IntRec ma prawo do zmiany cen i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane zmianami cen. Wszelkie uzgodnione rabaty lub bony są dodawane podczas płatności.

Funkcja publikowania ofert pracy IntRec jest dostępna tylko dla ofert pracy utworzonych za pomocą kreatora ofert pracy IntRec.

Oferta pracy opublikowana za pośrednictwem IntRec Job Posting pozostanie aktywna przez 30 dni lub tak długo, jak pozwoli na to wybrana tablica. Każde przedłużenie tego czasu zostanie naliczone Klientowi jako nowe wysłanie.

Zasady zamieszczania ofert pracy

Posiadamy zasady dotyczące treści ofert pracy publikowanych w IntRec. Ich celem jest zapewnienie, że klienci przestrzegają zasad zamieszczania ogłoszeń na zewnętrznych portalach ogłoszeniowych. Zgadzasz się, że możemy, według naszego uznania i bez odpowiedzialności wobec Ciebie, usunąć z tablic ogłoszeniowych wszelkie ogłoszenia opublikowane z naruszeniem niniejszych zasad. Zasady mogą od czasu do czasu ulegać zmianom i zaleca się regularne zapoznawanie się z nimi.

Zasady są następujące:

 1. Brak wielokrotnego używania słów kluczowych w opisach stanowisk lub tytułach stanowisk. Wielokrotne użycie oznacza celowe wstawianie tego samego słowa kilka razy lub powtarzanie tytułów stanowisk, z zamiarem wpłynięcia na pozycję lub zwiększenia liczby odsłon.
 2. Ogłoszenia o pracę umieszczane za pośrednictwem IntRec muszą dotyczyć wyłącznie prawdziwych ofert pracy
 3. Łączenie adresów URL musi zostać wygenerowane przez IntRec, aby można było złożyć wniosek przez łącze IntRec.

Reklamy, które wydają się dyskryminować ze względu na płeć, rasę lub niepełnosprawność, są nielegalne i mogą skutkować wszczęciem postępowania przeciwko klientowi

Usługi subskrypcji

IntRec oferuje Rekruterom/Klientom różne opcje cyklicznych płatności za subskrypcję Członkostwa IntRec: (1) automatycznie rozliczana miesięczna subskrypcja („Członkostwo miesięczne”); oraz (2) automatycznie rozliczana roczna subskrypcja („Członkostwo roczne”).

Miesięczna subskrypcja: Kupując subskrypcję miesięczną, zgadzasz się na początkową i cykliczną opłatę za subskrypcję miesięczną według obowiązującej wówczas stawki subskrypcji miesięcznej i akceptujesz odpowiedzialność za wszystkie opłaty cykliczne do momentu anulowania subskrypcji. Możesz anulować subskrypcję miesięczną w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami naszej polityki anulowania.

WARUNKI AUTOMATYCZNEGO MIESIĘCZNEGO PRZEDŁUŻANIA: Po dokonaniu subskrypcji IntRec automatycznie przetworzy Twoją miesięczną opłatę za subskrypcję. IntRec będzie nadal automatycznie przetwarzać Twoją opłatę za subskrypcję miesięczną co miesiąc według obowiązującej wówczas stawki za subskrypcję miesięczną, dopóki nie anulujesz subskrypcji.

Roczny abonament: Kupując subskrypcję roczną, zgadzasz się na początkową przedpłatę za jeden pełny rok usługi. Po upływie roku, a następnie co roku, zostanie naliczona opłata cykliczna opłata za odnowienie Rocznej Subskrypcji według obowiązującej wówczas stawki Rocznej Subskrypcji. Powiadomimy Cię przed naliczeniem opłaty za przedłużenie. Subskrypcję roczną możesz anulować w dowolnym momencie zanim następny cykl rozliczeniowy, zgodnie z warunkami naszej polityki anulowania.

WARUNKI AUTOMATYCZNEGO COROCZNEGO ODNAWIANIA: Obciążymy Twoją kartę kredytową opłatą za odnowienie Rocznej Subskrypcji w pierwszym miesiącu Twojej kolejnej Rocznej Subskrypcji.

Po dokonaniu subskrypcji IntRec automatycznie przetworzy opłatę za roczną subskrypcję według aktualnej stawki za roczną subskrypcję.

Zasady anulowania: Możesz anulować subskrypcję miesięczną w dowolnym momencie, logując się na swoje konto, klikając Konto/Edytuj ustawienia konta/Członkostwo i postępując zgodnie z opisanymi tam procedurami anulowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail info@intrec.io. Jeśli anulujesz subskrypcję miesięczną, anulowanie wejdzie w życie w następnym miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Nie będziesz uprawniony do zwrotu miesięcznych opłat abonamentowych uiszczonych przed miesiącem, w którym anulowanie wejdzie w życie.

Zasady anulowania rocznych odnowień subskrypcji Zasady anulowania rocznych odnowień subskrypcji: Roczne opłaty za subskrypcję nie podlegają zwrotowi. Możesz anulować odnowienie Rocznej Subskrypcji w dowolnym momencie po rozliczeniu za bieżący rok, a przed rozliczeniem za kolejny rok, logując się na swoje konto, klikając Konto/Edytuj ustawienia konta/Członkostwo i postępując zgodnie z procedurami anulowania lub kontaktując się z nami za pomocą tego adresu e-mail: info@intrec.io.

Ceny, płatności i rozliczenia

IntRec zastrzega sobie prawo do zmiany cen naszych planów członkostwa subskrypcji i planów publikowania ofert pracy w dowolnym momencie.

Ceny podane są w polskich złotych (PLN), brytyjskich funtach (GBP) i euro (EUR). Zgadzasz się zapłacić pełną cenę za plany subskrypcji IntRec lub oferty pracy za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub w jakikolwiek inny sposób płatności akceptowany przez IntRec, ponieważ każda płatność, jeśli taka istnieje, jest należna. Zgadzasz się zapłacić wszystkie należne podatki, jeśli takie istnieją. Jeśli IntRec nie otrzyma na czas płatności od wystawcy karty kredytowej lub debetowej lub jego agentów, zgadzasz się zapłacić wszystkie należne kwoty na nasze żądanie.

WARUNKI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA: W przypadku planów subskrypcji IntRec podlegających automatycznemu odnowieniu, zgadzasz się, że IntRec może przesyłać okresowe opłaty (miesięczne lub roczne), dopóki nie powiadomisz, że chcesz zakończyć autoryzację lub zmienić metodę płatności.

Nasza całkowita cena planu subskrypcji IntRec lub oferty pracy będzie obejmować cenę usługi plus obowiązujący podatek od wartości dodanej (VAT). Podatki VAT są obliczane na podstawie adresu rejestracyjnego w IntRec oraz stawki VAT obowiązującej w momencie zakupu.

Niewystarczające środki i obciążenia zwrotne. IntRec przetwarza wszystkie płatności za pośrednictwem strony trzeciej. Jeśli Twoje płatności zostaną anulowane lub cofnięte z powodu niewystarczających środków lub obciążeń zwrotnych, będziesz odpowiedzialny za wszelkie opłaty i/lub kary nałożone na Ciebie i/lub IntRec przez te osoby trzecie.

Zakończenie Konta.

IntRec zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług IntRec każdemu, jeśli uzna, według własnego uznania, że (a) Usługi IntRec były, będą lub są obecnie nadużywane lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem; (b) którekolwiek z niniejszych Warunków użytkowania lub jakiekolwiek inne zasady IntRec zostaną lub zostały naruszone; (c) i/lub Klient zaangażowany w jakiekolwiek działanie lub zachowanie niezgodne z przeznaczeniem Usług IntRec. Ponadto w każdym takim przypadku IntRec może (a) natychmiast zamknąć konto; (b) odmówić nikomu swoich Usług IntRec; i/lub (c) podjąć dalsze działania zgodnie z prawem.

IntRec zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta IntRec, jeśli IntRec zostanie zaangażowany w toczące się postępowanie sądowe lub inny podobny spór z klientem IntRec w związku z kontem IntRec lub z jakiegokolwiek innego powodu. Jeśli Klient IntRec zostanie zaangażowany w postępowanie sądowe lub inny podobny spór w związku z kontem IntRec, IntRec może również zawiesić lub zamknąć konto IntRec natychmiast i bez powiadomienia.

Konsekwencje wypowiedzenia.

Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte, IntRec może, według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie, usunąć i odrzucić wszelkie informacje powiązane z Twoim kontem.

Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte, będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania, które mogły powstać lub wyniknąć z Twojego Konta i/lub jego zamknięcia.

IntRec nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za zamknięcie Twojego konta lub korzystanie przez Ciebie z Usług IntRec.

Nie będzie refundacji za jakiekolwiek korzystanie z Usług IntRec, które zostało zakończone z powodu naruszenia niniejszych Warunków użytkowania

IntRec może również odmówić rejestracji, zamknąć konto i/lub odmówić usług IntRec każdej osobie, która zarejestruje lub usiłuje zarejestrować konto w IntRec bez upoważnienia po wcześniejszym zawieszeniu lub zamknięciu konta przez IntRec. Jeśli IntRec zidentyfikuje tę osobę w jakikolwiek sposób (w tym między innymi adresy IP), zastrzega sobie prawo do odmowy lub zakończenia rejestracji.

Warunki wyłączenia Apple iOS

Warunki korzystania z aplikacji IntRec iOS na dowolnym urządzeniu Apple są między Tobą a IntRec i mogą być używane tylko na urządzeniu z systemem iOS. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie lub aplikację IntRec. IntRec odpowiada za treść, aplikację na iOS i usługi IntRec.

Zgadzasz się korzystać z naszej aplikacji na iOS zgodnie z zasadami korzystania z aplikacji określonymi w warunkach sklepu z aplikacjami.

Rozumiesz i zgadzasz się, że Apple nie będzie zapewniać żadnego wsparcia ani konserwacji aplikacji IntRec na iOS.

Nie znajdujesz się ani nie będziesz korzystać z aplikacji IntRec iOS w lokalizacji niezatwierdzonej przez Apple. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, na które IntRec nie ma wpływu.

IntRec, a nie Apple, ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw autorskich, roszczenia odszkodowawcze, zobowiązania itp. 

Użytkownik i IntRec zgadzają się, że Apple i spółki zależne Apple są beneficjentami będącymi osobami trzecimi Warunków użytkowania mających zastosowanie do aplikacji IntRec na iOS. Po zaakceptowaniu przez Użytkownika Warunków Użytkowania Apple będzie mieć prawo do egzekwowania Warunków Użytkowania wobec Użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

Warunki wykluczenia z Google Play

Poniższe warunki mają zastosowanie do Usługi używanej na urządzeniu mobilnym z systemem Android („Aplikacja Google”):

Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze Warunki korzystania z usługi stanowią umowę między Tobą a firmą IntRec. Google Inc. nie jest stroną tej umowy. 

Zgadzasz się, że korzystanie z Aplikacji na Androida będzie podlegać aktualnym Warunkom korzystania z usługi Google Play.

Google Inc., jako dostawca Google Play, nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do aplikacji na Androida firmy IntRec ani niniejszych Warunków użytkowania.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Google jest beneficjentem zewnętrznym aplikacji IntRec.

Ty i Firma zgadzacie się, że firma Google i jej podmioty zależne są beneficjentami będącymi osobami trzecimi Warunków korzystania mających zastosowanie do aplikacji firmy na Androida. Po zaakceptowaniu przez użytkownika Warunków korzystania firma Google będzie miała prawo egzekwować Warunki korzystania wobec użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

Twoje zobowiązania 
Jesteś odpowiedzialny za korzystanie z Witryn i Aplikacji.

Odpowiedzialność ta obejmuje rejestrację niezbędną do uzyskania dostępu do niektórych usług lub treści przy użyciu identyfikatora logowania i hasła.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do właściwego, starannego i zgodnego z prawem korzystania z treści i usług oferowanych przez firmę IntRec, co oznacza m.in. niewykorzystywanie ich do:

Używać fałszywej tożsamości lub podszywać się pod tożsamość innych użytkowników podczas korzystania z WITRYNY INTERNETOWEJ lub jej usług.

Rozpowszechniaj treści lub propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub fobicznym, pornograficznym, przepraszającego za terroryzm lub naruszającego prawa człowieka.

Wyrządzanie szkód w systemach fizycznych i językowych IntRec, jej dostawców lub osób trzecich, wprowadzanie do sieci wirusów informacyjnych lub wszelkich innych systemów fizycznych i logicznych, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.

Próbować uzyskiwać dostęp do kont e-mail innych użytkowników lub korzystać z nich oraz modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

Reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób komunikować publicznie, przekształcać lub modyfikować zawartości WITRYNY INTERNETOWEJ i Aplikacji w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez uprzedniej i wyraźnej zgody właściciela odpowiednich praw.

Wprowadzać lub włączać jako działalność biznesową lub zawodową treści i/lub usługi prezentowane na tej WITRYNIE INTERNETOWEJ lub Aplikacjach.

Naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej wynikających z zawartości Witryny lub Aplikacji.

Korzystać z tej STRONY INTERNETOWEJ lub aplikacji bądź uzyskanych treści i/lub usług do angażowania się w działania niezgodne z prawem, w złej wierze lub naruszające porządek publiczny.

Użytkownik będzie musiał wprowadzić zmiany na stronie profilu w preferencjach, aby uniemożliwić IntRec zaprzestanie udostępniania swoich danych lub ich usunięcia.

Dane, które już udostępniamy Klientowi, nie są naszą odpowiedzialnością i nie mamy uprawnień do odzyskania danych, które już udostępniamy, ale zmianę preferencji

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa Twoich danych uwierzytelniających, musisz nas natychmiast powiadomić. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody, straty, odpowiedzialność lub wydatki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych Warunków.
 
Licencja na korzystanie z serwisu; Własność intelektualna 
 
IntRec jest właścicielem praw własności intelektualnej do Witryny, Usług i materiałów generowanych z Witryny lub Usług. Wszystkie takie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone, z zastrzeżeniem udzielenia licencji użytkownikowi, który zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, IntRec przyznaje użytkownikowi ograniczone, niewyłączne, niezbywalne prawo do dostępu i korzystania z naszych Witryn, Aplikacji i naszych oprogramowanie.
 

IntRec wdraża różne technologie, w tym m.in. rygorystycznie opracowaną i przetestowaną naukę, autorskie metodologie, algorytmy, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, NLU i NLP, ocenę zdolności umysłowych i analizę cech osobowości oraz podobne procesy. 
 
Użytkownik nie może powielać, powielać, kopiować, ponownie publikować, sprzedawać, wynajmować ani udzielać podlicencji na materiały z Witryn, Aplikacji lub uzyskane w wyniku dostępu do Usług lub korzystania z nich ani w inny sposób edytować lub modyfikować jakichkolwiek materiałów w Witrynach lub Aplikacjach. 

Prywatność i ochrona

Nasza Polityka Prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz lub które od Ciebie zbieramy, dotyczy rozwijania, kontrolowania i utrzymywania stosunku umownego w celu wykonania i świadczenia usług, z którymi się zleciłeś, gdy korzystanie z Witryn, Aplikacji lub Usług,

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez IntRec Twoich danych i potwierdzasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są prawidłowe. Podczas korzystania z Usług możesz zostać poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wszelkie informacje, materiały lub pomysły przesłane do tej Witryny będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone w zakresie określonym w naszej Polityce prywatności.

Dane, które już udostępniamy Klientowi, nie są naszą odpowiedzialnością i nie mamy możliwości odzyskania poprzednich danych, które już udostępniamy, ale nowych wpisanych w preferencjach użytkownika.

 
Zrzeczenie się gwarancji 
 

Uzyskując dostęp do Witryn, Aplikacji lub Usług lub korzystając z nich, rozumiesz i zgadzasz się, że ocena kandydatów obejmuje wiele czynników. Sztuczna inteligencja, analiza osobowości oraz funkcje udostępniane za pośrednictwem naszych aplikacji i witryn mają na celu kwalifikowanie kandydatów, ale nie stanowią jedynej lub wyłącznej podstawy procesu selekcji kandydatów.

IntRec zaleca korzystanie z Usług świadczonych przez nasze Aplikacje i Witryny jako uzupełnienie procesu rekrutacji. Nasze rozwiązanie jest bezstronne, niedyskryminacyjne i promuje różnorodność. IntRec nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z naszych Aplikacji, Witryn lub Usług z powodu niewłaściwego użytkowania przez naszych członków, kandydatów lub partnerów zewnętrznych.  

 Chociaż staraliśmy się dostarczać dokładne informacje o naszych Aplikacjach i Witrynach oraz Usługach, ani my, ani żaden z naszych pracowników, ani nasze spółki stowarzyszone, usługodawcy, dostawcy ani żaden z ich pracowników nie udzielamy żadnej gwarancji, wyraźne lub dorozumiane, ani nie zakładamy wszelkie zobowiązania prawne lub odpowiedzialność za aktualność lub kompletność jakichkolwiek informacji zawartych w naszych Aplikacjach i Witrynie lub za pośrednictwem naszych Usług.

Zastrzeżenie dotyczące witryny i aplikacji

INTREC NIE GWARANTUJE W PEŁNI DOSTĘPU DO WSZYSTKICH TREŚCI, ANI JEJ KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, WAŻNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI, ANI JEGO PRZYDATNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO INTREC WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE, MIĘDZY INNYMI LUB: BŁĘDÓW LUB BRAKÓW W TREŚCI, NIEDOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI, BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W OKRESIE LUB PRZESYŁANIE WIRUSÓW LUB ZŁOŚLIWYCH LUB SZKODLIWYCH PROGRAMÓW W TREŚCI. INTREC JEDNAK OŚWIADCZA, ŻE W RAMACH MOŻLIWOŚCI I STANU TECHNOLOGII ZAAKCEPTOWAŁ ŚRODKI TECHNICZNE W CELU ZAPEWNIENIA DZIAŁANIA SERWISU I APLIKACJI, ZAPOBIEGANIA ISTNIENIU I PRZEKAZYWANIU WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW DO UŻYTKOWNIKÓW

INTREC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI WITRYNY LUB APLIKACJI ANI ZA OPINIE WYRAŻONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM FORUM, CZATÓW, BLOGÓW LUB INNYCH NARZĘDZI UCZESTNICZĄCYCH. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI ORAZ Z JEJ USŁUG I ZAWARTOŚCI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE WYSTARCZAJĄCYCH PROCEDUR, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANIA W ZAKRESIE KOPII ZAPASOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA.

FIRMA NIE GWARANTUJE, ŻE NASZE WITRYNY LUB APLIKACJE BĘDĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE Z OKREŚLONYM SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM. TREŚĆ I INFORMACJE UDOSTĘPNIONE W WITRYNACH I APLIKACJACH BĘDĄ INTERPRETOWANE DOSŁOWO, Z WSZYSTKIMI WADAMI, BEZ ŻADNYCH DOŁĄCZONYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. INTREC NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI TERMINOWOŚCI INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB APLIKACJI. 

IntRec zastrzega sobie prawo do działania w przypadku naruszenia naszych warunków, takich jak zawieszenie dostępu do naszych Witryn i Aplikacji i/lub zakaz dostępu do Witryny i Aplikacji.

IntRec zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego, które może odpowiadać przeciwko użytkownikowi za naruszenie warunków niniejszego dokumentu.

IntRec może zmienić w całości lub w części oraz w każdym czasie warunki określone w niniejszym dokumencie, a modyfikacje te będą obowiązywać od momentu ich opublikowania na stronie internetowej.

 
Naruszenia naszego Regulaminu 
 
IntRec zastrzega sobie prawo do działania w przypadku naruszenia naszych warunków, takich jak zawieszenie dostępu do naszych Witryn i Aplikacji i/lub zakaz dostępu do Witryny i Aplikacji. 

W najgorszym przypadku wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Tobie. 
 
Siła wyższa 
 Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia, utrudnienia lub opóźnienia wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą rozsądną kontrolą (zwanych dalej „przyczynami siły wyższej”), w tym między innymi za klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, wojny, sytuacje kryzysowe o zasięgu ogólnokrajowym, terroryzm, piractwo, strajki, zamknięcia pracodawców, epidemie/pandemie, wypadki, nieistnienie lub problemy ze świadczeniem usług publicznych (w tym incydenty z dostawą energii elektrycznej, telekomunikacji lub internetu) itp.

Prawo właściwe i jurysdykcja 
 Niniejsze warunki będą regulowane, interpretowane i stosowane zgodnie z polskim prawem cywilnym. Niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej sądów państwowych i/lub federalnych z siedzibą w Lublinie, Polska. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej oraz w zamian za Usługi oferowane przez Witrynę, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IntRec może oferować te Usługi wyłącznie na niniejszych warunkach. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj (lub nadal uzyskuj dostęp lub korzystaj) z naszych Aplikacji, Witryn lub Usług.